Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

Ewellka
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve vialeniwieec leniwieec
Ewellka
5514 f178
Ewellka
Ewellka
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund vialenka024 lenka024
Ewellka
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialeniwieec leniwieec
Ewellka
7143 0173 500
tak bardzo chcę
Reposted fromjujeczka jujeczka vialenka024 lenka024
Ewellka
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa vialenka024 lenka024
Ewellka
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
Ewellka
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
Ewellka
2394 4399
Reposted fromtelewizja telewizja vialenka024 lenka024
Ewellka
4465 b7a7
Reposted fromtatze tatze vialenka024 lenka024
Ewellka
1945 a14a 500

June 02 2015

Ewellka
2101 3dbc 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaPicki91 Picki91
Ewellka
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia. (...) Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu
— Regina Brett
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viajoannem joannem
Ewellka
1102 689d 500
Reposted fromslodkoslone slodkoslone viajoannem joannem
Ewellka
3304 3e32 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viajoannem joannem
Ewellka
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viajoannem joannem
Ewellka
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajoannem joannem
Ewellka
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viajoannem joannem
Ewellka
ALBO WALCZYSZ O SWOJE.
ALBO PATRZYSZ JAK PRZESTAJE BYĆ TWOJE.
Reposted fromlubieto lubieto viajoannem joannem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl