Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

Ewellka
2101 3dbc 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaPicki91 Picki91
Ewellka
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia. (...) Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu
— Regina Brett
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viajoannem joannem
Ewellka
1102 689d 500
Reposted fromslodkoslone slodkoslone viajoannem joannem
Ewellka
3304 3e32 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viajoannem joannem
Ewellka
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viajoannem joannem
Ewellka
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajoannem joannem
Ewellka
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viajoannem joannem
Ewellka
ALBO WALCZYSZ O SWOJE.
ALBO PATRZYSZ JAK PRZESTAJE BYĆ TWOJE.
Reposted fromlubieto lubieto viajoannem joannem
Ewellka
7288 1c2b
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaPicki91 Picki91
Ewellka
8719 99a3 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viakomplikacja komplikacja
Ewellka
0800 c4db 500
Reposted fromtimetolove timetolove viasognito sognito
Ewellka
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Ewellka
Zdradzamy ludzi, wykorzystujemy ich, traktujemy ich jak przedmioty, nie mając nawet w sobie na tyle jaj, aby przyznać przed sobą i przed nimi, że tak właśnie jest, że są w naszym życiu po prostu zabawkami do rozrywki. Tkwimy w beznadziejnych związkach, bo uważamy, że przynajmniej zaprowadzają w naszym życiu porządek. Wpadamy w nałogi, bo przecież w porządku musi być też trochę rozrywki. Marnujemy szanse. Chcemy więcej, niż mamy, bo przecież zawsze można chcieć więcej, bo ktoś ma więcej. Bierzemy durne kredyty i raty. Zadłużamy się. Skupiamy się
na rzeczach, które w ogóle nas nie powinny dotyczyć. 
Tracimy czas.
— Jakub Żulczyk
Ewellka
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny
— Mały Książe
Reposted fromimyours imyours viarzzkropka rzzkropka
Ewellka
0671 c255 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viarzzkropka rzzkropka
Ewellka
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viaIriss Iriss
Ewellka
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
7655 6b74 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viacytaty cytaty
Ewellka
Świat jest wielkim lustrem. Odbija do Ciebie to, kim jesteś. Jeśli jesteś kochający, przyjacielski, pomocny – świat okaże się kochający, przyjacielski i pomocny dla Ciebie.
— Thomas Dreier
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty

March 14 2015

Ewellka
8726 0e15
Reposted fromhagis hagis viaembrace embrace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl