Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2016

Ewellka
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski - "Berek"
Ewellka
Bo tak naprawdę, kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka Jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że On chce Jej, i tylko Jej
Ewellka
1355 877c
Reposted frommala-szelma mala-szelma vialenka024 lenka024
Ewellka
1396 cf9e 500
Reposted fromrol rol vialenka024 lenka024
Ewellka
Przyjrzyj się temu, co dziś nazywasz problemem, katastrofą albo kryzysem, i zadaj sobie następujące pytanie: Czy za pięć lat będzie to miało jakieś znaczenie? Odpowiedź najczęściej brzmi: "nie". [...] Zbyt często zadręczamy się błahostkami. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Ewellka
2140 4c9c 500
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viaoddity oddity
Ewellka
I choć nikt mnie tego nie uczył, wiem, że na tym polega miłość. Jeśli jest prawdziwa, sprawia, że człowiek staje się kimś więcej, niż był, kimś więcej, niż wierzył, że może być.
— Veronica Roth
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoddity oddity
Ewellka
jeśli odchodzisz od faceta, to trzymaj się od niego z daleka, nawet jeżeli serce miałoby Ci pękać z bólu.
— Magda M.
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaoddity oddity
Ewellka
3469 24d6 500
Reposted fromporuszenie poruszenie viaoddity oddity
Ewellka
Zrozumiałam, że w życiu nie chodzi o to, żeby udawać silnego i odważnego. W życiu chodzi o to, żeby BYĆ silnym i odważnym. To takie proste, ale wszystko zmienia.
— Beata Pawlikowska
Ewellka
0815 f0bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohhh ohhh
Ewellka
Człowiek samotny to ten, kto dla nikogo nie jest numerem jeden.
— Helene Deustch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajumble01 jumble01
Ewellka
3698 f9f0
Reposted fromdelain delain vialeniwieec leniwieec
Ewellka
Ten moment, kiedy zamiast "mój facet uważa, że" mówisz "znałam takiego gościa, któremu wydawało się".
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline vialeniwieec leniwieec
Ewellka
Słuchaj uważnie, co mówi facet na początku związku. On mówi ci, jak to się skończy.
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz vialeniwieec leniwieec
Ewellka
8524 5755
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow vialenka024 lenka024
Ewellka
Ewellka
Matka powiedziała mi kiedyś, że samotnie nie da się przetrwać - a gdyby nawet jakoś się udało, to nikt nie chce takiego życia.
— Veronica Roth
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Ewellka
Żaden nie zdążył (ani nie był wart) mnie tak dogłębnie poznać żeby zauważyć, że jestem romantyczką z wygórowanymi ambicjami i sprośnym umysłem. Jakie to, kurwa, przykre.
Reposted fromlivhanna livhanna viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Ewellka
5109 4cf8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl